ขั้นตอนการใช้ Click1234

วิธีการเข้าสู่ระบบ

1. พิมพ์ www.click1234.com

2. พิมพ์ยูสเซอร์ที่ได้รับ

3. พิมพ์รหัสผ่าน

4. ใส่ตัวเลข 4 หลักในช่องสี่เหลี่ยมขวามือ

วิธีการเดิมพัน สำหรับการเล่นเลข บน , ล่าง , โต๊ด

เมื่อทำการ Log in เข้าสู่ระบบจะพบหน้าเมนู ซึ่งเลือกเมนูด้านซ้าย (1.1 วางเดิมพัน) และทำการเดิมพัน สำหรับท่านที่สนใจสมัครสมาชิกได้ที่ Line id : @clo888

1. ใส่ตัวเลขที่ต้องการเดิมพัน 1-6 หลักตามที่ต้องการ

2. ใส่จำนวนเงินถ้าต้องการเล่น บน

3. ใส่จำนวนเงินถ้าต้องการเล่น ล่าง

4. ใส่จำนวนเงินถ้าต้องการเล่น โต๊ด

วิธีการเดิมพัน สำหรับการเล่นตัวกลับ 2 ตัว

1. ใส่ตัวเลขที่ต้องการเดิมพัน 2 หลัก ตามที่ต้องการ

2. ใส่จำนวนเงินถ้าต้องการเล่นบน

3. ใส่จำนวนเงินถ้าต้องการเล่นล่าง

4. ใส่จำนวนเงินถ้าต้องการเล่นโต๊ด

5. คลิกที่ช่อง

6. คลิกที่เครื่องหมายเลขตั๋วและตรวจสอบการเล่น

วิธีการเดิมพัน สำหรับการเล่นตัวกลับ 3 ตัว

1. ใส่ตัวเลขที่ต้องการเดิมพัน 3 หลัก ตามที่ต้องการ

2. ใส่จำนวนเงินถ้าต้องการเล่นบน

3. ใส่จำนวนเงินถ้าต้องการเล่นล่าง

4. ใส่จำนวนเงินถ้าต้องการเล่นโต๊ด

5. คลิกที่ช่อง

6. คลิกที่เครื่องหมายเลขตั๋วและตรวจสอบการเล่น

วิธีการเดิมพัน สำหรับการเล่น เลขดัง

1. ใส่ตัวเลขที่ต้องการเดิมพัน 3 หลัก ตามที่ต้องการ

2. ใส่จำนวนเงินถ้าต้องการเล่นบน

3. ใส่จำนวนเงินถ้าต้องการเล่นล่าง

4. ใส่จำนวนเงินถ้าต้องการเล่นโต๊ด

5. กดวางเดิมพัน

วิธีการเดิมพัน สำหรับการเล่น บน ล่าง

1. ใส่ตัวเลขที่ต้องการเดิมพัน 3 หลัก ตามที่ต้องการ

2. ใส่จำนวนเงินถ้าต้องการเล่นบน

3. ใส่จำนวนเงินถ้าต้องการเล่นล่าง

4. กดวางเดิมพัน

วิธีการเดิมพัน สำหรับการเล่น บน โต๊ด

1. ใส่ตัวเลขที่ต้องการเดิมพัน 3 หลัก ตามที่ต้องการ

2. ใส่จำนวนเงินถ้าต้องการเล่นบน

3. ใส่จำนวนเงินถ้าต้องการเล่นล่าง

4. กดวางเดิมพัน

วิธีการพิมพ์รายการวางเดิมพัน

1. กดส่งข้อมูลไปที่โปรแกรมเอ็กเซล

วิธีการดูรายการที่เล่น

1. คลิกที่งวดปัจจุบัน

2. กดปุ่มค้นหา

วิธียกเลิกการเล่น

1. คลิกที่งวดปัจจุบัน

2. กดปุ่มค้นหา

3. คลิกที่หน้าที่ยกเลิก

4. ใส่รหัสล็อคอิน กดปุ่มตกลง

วิธีดูรายการยกเลิก (เก่า)

1. คลิกที่งวดปัจจุบัน

2. กดปุ่มค้นหา

ดูรายการ แพ้ ชนะ ของสมาชิก

1. เลือกงวดที่ต้องการดู

2. กดปุ่มยืนยัน

ดูรายการ แพ้ ชนะ แบบละเอียด

1. เลือกงวดที่ต้องการดู

2. กดปุ่มยืนยัน

ดูผลรางวัล

1. เลือกงวดที่ต้องการดู

2. กดปุ่มยืนยัน

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

1. กดเลือกที่ข้อ 4.5 การเปลี่ยนรหัสผ่าน

วิธีที่ออกจากระบบ

1. กดเลือกที่ข้อ 4.6 ทำการออกจากระบบ

วิธีดูข้อมูลของผู้ใช้

1. กดเลือกที่ข้อ 4.1 ดูข้อมูลของผู้ใช้ระบบ

วิธีการเดิมพันสำหรับการเล่น 19 ประตู

1. ใส่ตัวเลขที่ต้องการเดิมพัน 3 หลัก ตามที่ต้องการ

2. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเล่น บน

3. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเล่น ล่าง

4. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเล่น โต๊ด

5. คลิกที่ช่อง

6. กดวางเดิมพัน

7. คลิกที่หมายเลขตั๋วและตรวจสอบการเล่น